Việt kiều thừa kế nhà, có được cấp sổ đỏ?

Hỏi: Tôi là Việt kiều có quốc tịch Mỹ, tôi được tòa án Việt Nam công nhận quyền thừa kế một căn nhà gắn liền với khuôn viên đất ở tại Tp.HCM do cha mẹ tôi để lại.

Vậy xin hỏi, tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay không? Và tôi cần phải chuẩn bị giấy tờ gì?

L. Duong (Việt kiều Mỹ)

tkv bd15
Việt kiều thừa kế nhà, có được cấp sổ đỏ? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo đơn thư, bạn có thể thuộc một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp một, người nhận thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam và có nhà ở hợp pháp thông qua hình các thức sau: Mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân…

Khi đó những giấy tờ cần thiết phải có là: a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở…; b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 31 Nghị định số 43/2014 như trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở…

Trường hợp hai, người nhận thừa kế là người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật thì được công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ. Khi đó, người nhận thừa kế phải có giấy tờ về nhận thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Do bạn không nói rõ nên bạn có thể tham khảo hai trường hợp trên để xem mình có thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở hợp pháp tại Việt Nam hay không. Nếu bạn đủ điều kiện sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Luật sư Lê Văn Hoan, 
Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn, Tp.HCM

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *