Vấn đề pháp lý liên quan đến một dự án

Hỏi: Tôi muốn biết các vấn đề pháp lý liên quan đến một dự án xây dựng, xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Xin cảm ơn.

thunv0904@..

luatxaydung 70c6
Vấn đề pháp lý liên quan đến một dự án (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

 Dưới góc độ pháp luật, liên quan đến dự án bạn cần phải tìm hiểu một số văn bản pháp lý sau:

– Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Luật xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng;

Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *