Trình tự, thủ tục xây nhà ở trên đất vườn, ao?

Hỏi: Gia đình tôi sở hữu một mảnh đất rộng khoảng 360m2, song trong giấy chứng nhận sử dụng đất thì diện tích đất ở chỉ có 100m2, còn lại là đất vườn, ao.

Nay anh trai tôi lấy vợ và muốn xây nhà trên thửa đất vườn còn lại. Xin luật sư cho biết, gia đình tôi có phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất không? Trong trường hợp phải làm thì thủ tục cụ thể ra sao?

Trân trọng cảm ơn!

Phạm Văn T.

datvuon 777e
Hộ gia đình, cá nhân phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nếu
muốn làm nhà trên đất ao, vườn. (Ảnh minh họa).

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 107 Luật đất đai 2013 quy định, người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Đối với trường hợp của bạn, do số diện tích đất còn lại của gia đình bạn không phải là đất ở nên nếu gia đình muốn xây dựng nhà ở trên đất đó thì trước hết phải làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Theo quy định, hồ sơ này sẽ được nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, quận và phải nộp tiền sử dụng đất theo luật định.

Điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (năm 2013) có quy định rõ về trình tự và thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể là:

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; tiến hành xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật rồi trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời chỉ đạo chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gia đình bạn sẽ phải nộp một khoản tiền. Trường hợp đất có nguồn gốc là đất vườn, đất ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư sẽ không được công nhận là đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Luật sư Giang Văn Quyết
(Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật – Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo Người đưa tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *