Thu hồi sổ đỏ cấp không đúng đối tượng

Hỏi: Một thửa đất tại địa phương tôi được huyện cấp sổ đỏ không đúng đối tượng. Vậy xin hỏi nếu tôi gửi đơn nêu rõ vụ việc thì chính quyền có thu hồi sổ đỏ đó lại không?

Phạm Nam Giang (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)

capsodosaiquydinh 7a63
Thu hồi sổ đỏ cấp không đúng đối tượng (ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, trong những trường hợp sau thì Nhà nước sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã cấp;

 b) Cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện để cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Đối với việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Điểm d nêu trên, sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ quyết định.

Do đó, từ thông tin phản ánh của ông và thanh tra cấp huyện có văn bản kết luận sổ đỏ đó đã cấp không đúng đối tượng, UBND huyện sẽ thu hồi sổ đỏ đó.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *