Người nước ngoài được sở hữu nhà ở chung cư hay riêng lẻ?

Hỏi: Tôi muốn hỏi người nước ngoài được sở hữu nhà ở chung cư hay riêng lẻ tại Việt nam và có quy định thời hạn tối đa được quyền sở hữu nhà ở hay không?

Cuong ([email protected])

muanha 526f
Ảnh minh họa

Trả lời: 

Điều 75 Nghị định 99 ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Về thời hạn sở hữu, theo Luật Nhà ở năm 2014, thì cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận).

Đối với tổ chức nước ngoài thì thời hạn sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bạn có thể căn cứ vào các văn bản trên để có giải quyết thắc mắc của mình.

Luật sư Lê Đăng Liệu,
Trưởng văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (Tp.HCM)

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *