Một căn nhà có ba di chúc, di chúc nào có hiệu lực?

Hỏi: Năm 2004, bà nội tôi đến UBND xã lập di chúc để lại căn nhà cho dì tư. Năm 2009, bà nội tôi thay đổi di chúc, để lại căn nhà cho cậu bảy. Nay bà muốn thay đổi di chúc để lại nhà cho người khác.

Vậy xin hỏi, một ngôi nhà nhưng có 3 di chúc thì di chúc nào sẽ có hiệu lực (cả ba di chúc đều được UBND xã chứng thực)?

Khanh (Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Tp.HCM)

dichucdelainha ed3a
Một căn nhà có ba di chúc, di chúc nào có hiệu lực?
 (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời: 

Theo Điều 646, 662 Bộ luật Dân sự thì di chúc thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Luật quy định về việc bổ sung, sửa đổi, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

– Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

– Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

– Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Tại khoản 5 Điều 667 bộ luật trên cũng quy định hiệu lực pháp luật của di chúc đối với trường hợp một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

Do đó, trong trường hợp bạn hỏi, di chúc mà bà nội bạn lập sau cùng sẽ cso hiệu lực pháp luật theo quy định.

Luật sư Trần Thị Hồng Vân, 
Trưởng Văn phòng Luật sư Tuệ Đức (Tp.HCM)

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *