Miễn thuế khi bán 1/2 căn nhà?

Hỏi: Tôi muốn bán 1/2 căn nhà ở duy nhất. Tôi muốn hỏi bán 1/2 căn nhà có được miễn thuế không?

Hanh Le ([email protected])

thueTNCNkhibannha 56b8
Miễn thuế khi bán 1/2  căn nhà? (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 111 ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN. Theo đó, chủ nhà đảm bảo ba điều kiện sau sẽ được miễn thuế TNCN khi bán một căn nhà duy nhất.

1. Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

3. Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Do đó, khi bạn bán ½ căn nhà (dù là tài sản nhà duy nhất) thì bạn không được miễn thuế TNCN , vì không đảm bảo 1 trong 3 điều kiện trên.

Như vậy, khi bạn chỉ bán 1/2 căn nhà thì bạn không thuộc diện được miễn thuế TNCN. 

Luật sư Trần Thị Hồng Vân, 
Trưởng Văn phòng luật sư Tuệ Đức (Tp.HCM)

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *