Khiếu nại bồi thường đất ở đâu?

Hỏi: Gia đình tôi bị thu hồi đất để làm đường, tiền bồi thường được trả làm 2 đợt (đợt 1 là 115 triệu, đợt 2 là 75 triệu).

Thế nhưng cơ quan chi trả bồi thường chỉ giao tiền đợt 1 và không giao đợt 2 với lý do là đo đạc diện tích đất bồi thường chưa chính xác. Vậy xin hỏi nếu chúng tôi muốn khiếu nại về diện tích đất bị thu hồi thì phải gửi đơn đi đâu?

Võ Thị Kim Chi ([email protected])

boithuongdat1 46e1
Khiếu nại bồi thường đất có thể gửi đến UBND cấp huyện 
để được xem xét, giải quyết (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Căn cứ vào diện tích bị thu hồi, loại đất, và đơn giá của từng loại đất để xác định số tiền bồi thường. Nếu cơ quan nhà nước bồi thường số tiền tương ứng với diện tích, loại đất và đơn giá mà gia đình bạn bị thu hồi, không nhất thiết là bồi thường lần 1 hay lần 2 miễn sao bồi thường đủ thì thôi.

Trong trường hợp, gia đình bạn (người bị thu hồi đất) thấy rằng số tiền bồi thường chưa đủ với diện tích đất, không đúng đơn giá hoặc loại đất thì có thể làm đơn khiếu nại tới UBND cấp huyện (cơ quan ban hành quyết định thu hồi đất và công bố giá trị bồi thường) để được xem xét, giải quyết. 

Luật sư Lê Văn Hoan, 
Đoàn luật sư Tp.HCM

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *