Hỏi về việc bồi thường khi diện tích đất thực tế có chênh lệch với giấy tờ

Hỏi: Chúng tôi được ông bà để lại một thửa đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ hợp pháp.

Nhưng khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp thì số liệu đo đạc trên thực tế không khớp với sổ đỏ. Vậy xin hỏi địa phương sẽ phải bồi thường như thế nào?

Trần Đại (Tiền Giang)

oi 5cb0
Bồi thường khi diện tích đất thực tế có chênh lệch với giấy tờ 
(ảnh minh họa)

Trả lời: 

Việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014 của Chính phủ (quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất).

Cụ thể, bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế nếu diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất  lớn hơn diện tích đo đạc thực tế .

Trong trường hợp nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Nếu diện tích đất đo đạc trên thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên  giấy tờ mà UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Bạn cũng cần lưu ý, nếu diện tích đất thực tế nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Luật sư Trần Công Ly Tao 

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *