Hỏi về cách tính diện tích khi làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Hỏi: Năm 2012, tôi ký hợp đồng mua 1 căn hộ chung cư của dự án. Khi đó, diện tích ghi trong hợp đồng được tính theo tim tường.

Theo tôi được biết, diện tích căn hộ chung cư hiện được tính theo kích thước thông thủy. Vậy xin hỏi khi đo diện tích thực tế căn hộ của bà được tính theo kích thước như thế nào và khi cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ thì diện tích ghi theo cách tính nào?

Trần Thị Phương Thảo

tinhdientichnha 9573
Cách tính diện tích khi làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 Luật Nhà ở số 65/2014//QH13 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015 thì diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy, bao gồm phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có); không tính hộp diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Diện tích ban công được tính toàn bộ diện tích sàn; trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.

Ngoài ra tại Khoản 3, Điều 9 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 quy định: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải ghi rõ trong Giấy chứng nhận loại và cấp nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp là căn hộ chung cư thì phải ghi cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ;…”.

Do đó, trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ phải thể hiện cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ.

Theo Thời báo Ngân hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *