Được phép mua nhiều nhà sở hữu nhà nước

Hỏi: Tôi thuê một căn nhà nhà nước gần 20 năm nay. Chúng tôi thuộc diện được mua nhà nhà nước theo Nghị định 60/CP trước đây, nhưng chờ mãi vẫn chưa được duyệt.

Nhưng sau đó tôi nghe nói Nhà nước đã không duyệt bán nhà theo Nghị định 61/CP nữa. Vậy xin hỏi,  việc này cụ thể như thế nào? Và việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện như thế nào?

Nguyễn Ly Kha (quận 3, Tp. HCM)

nhathuocsohuunhanuoc 838e
Được phép mua nhiều nhà sở hữu nhà nước (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Đó là chủ trương bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Nghị định 34 ngày 22/4/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ 6/6/2013, thay thế Nghị định 61/CP năm 1994).

Theo nghị định này, người mua nhà ở cũ không buộc phải có hộ khẩu thường trú. Người đang thuê nhà thường trú bất cứ ở đâu cũng được xét mua nhà (theo Nghị định 61 bắt buộc người mua phải có hộ khẩu tại tỉnh hoặc thành phố nơi có nhà ở).

Bên cạnh đó, Nghị định 34 cũng không hạn chế số lượng nhà mỗi người được mua theo chính sách bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Nếu một người đang được thuê nhiều nhà mà có nhu cầu mua hết Nhà nước vẫn bán theo cơ chế mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, chỉ được hưởng chính sách miễn giảm tiền mua nhà cho một lần mua hoặc một căn nhà.

Theo quy định tại Nghị định 34, giá bán nhà ở cũ được xác định giá theo thời điểm bố trí sử dụng. Người đang thuê nhà được bố trí sử dụng nhà từ ngày 27/11/1992 đến trước ngày 5/7/1994 (ngày ban hành Nghị định 61) được bán giá bằng 40% giá đất do Nhà nước quy định tại thời điểm bán.

Người đang thuê nhà được bố trí sử dụng từ ngày 5/7/1994 đến trước ngày 19/1/2007 thì giá bán bằng 100% giá đất Nhà nước quy định tại thời điểm bán.

Với những trường hợp được bố trí sử dụng từ ngày 19/1/2007 trở về sau thì chưa giải quyết.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *