Đất lấn chiếm vẫn có thể được cấp giấy đỏ

Hỏi: Nhà tôi nằm gần lộ giới và theo công bố quy hoạch của Nhà nước thì có một phần diện tích thuộc quy hoạch lộ giới mở rộng.

Vậy xin hỏi tôi có được cấp giấy chứng nhận cho cả phần diện tích quy hoạch đó hay không?

Thuận Thảo (Quận 2, Tp.HCM)

em a82b
Đất lấn chiếm vẫn có thể được cấp giấy đỏ (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thư bạn không trình bày rõ thời điểm sử dụng đất trước hay sau khi Nhà nước công bố quy hoạch nên chúng tôi xin giới thiệu quy định sau đây để bạn tham khảo.

Điều 22 Nghị định 43/2014 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai) quy định về việc xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nói gọn là giấy chứng nhận – GCN) đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014.

Cụ thể, Nhà nước thu hồi đất và không cấp GCN đối với diện tích đất đã lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác.

Người đang sử dụng đất được xem xét cấp GCN và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trong trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp GCN và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư Tp.HCM) 

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *