Đất đã chuyển nhượng có đòi lại được không?

Hỏi: Tôi được bố mẹ cho một mảnh đất cách đây 4 năm, đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, sang tên, tôi cũng đã có sổ hồng và được công chứng đầy đủ.

Nay mẹ tôi muốn đòi lại mảnh đất đó. Luật sư cho tôi hỏi, mẹ tôi có quyền đòi lại mảnh đất đó không?

lyvt2304@…

datdaichuyennhuong 6349
Đất đã chuyển nhượng có đòi lại được không? (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai, theo Điều 722 Bộ Luật Dân sự 2005.

– Điều 467 Bộ Luật dân sự 2005 quy định: 

 “1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.”

– Tại Khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

– Tại Khoản 3 Điều 470 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

 “… 3. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Do đó theo thông tin mà bạn cung cấp thì bố mẹ bạn đã tặng cho bạn quyền sử dụng đất và đã làm xong thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó quyền sử dụng đất đã thuộc về bạn, mẹ bạn không thể đòi lại được trừ trường hợp bố mẹ bạn tặng cho bạn có kèm theo điều kiện mà bạn không thực hiện được điều kiện ấy.

Công ty luật Danh Chính

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *