Bồi thường khi diện tích đất thực tế có chênh lệch với sổ đỏ

Hỏi: Tôi được thừa kế một thửa đất nông nghiệp và đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Nay, khi địa phương làm thủ tục thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp nhưng diện tích từ kết quả đo đạc trên thực tế không đúng như sổ đỏ.

Vậy xin hỏi chúng tôi sẽ được bồi thường theo diện tích nào?

Nguyễn Minh Vỹ (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương)

boithuongdat 1e56
Bồi thường khi diện tích đất thực tế có chênh lệch với sổ đỏ

Trả lời:

Quy định về việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất).

Theo đó, nếu diện tích ghi trên sổ đỏ lớn hơn diện tích đo đạc thực tế thì sẽ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Trường hợp, diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm sẽ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng phần đất chênh lệch được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp sẽ được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có sẽ không được bồi thường về đất.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *