Bán nhà có cần chữ ký của các con?

Hỏi: Khi bán nhà thuộc quyền sở hữu của chính cha mẹ liệu có cần tất cả chữ ký của các con ruột không?

Trường hợp trong số các con có người không đồng ý, đâm đơn kiện thì cha mẹ có được bán ngôi nhà đó nữa không?

hoangnp@cvcot…

bannha 018a
Bán nhà có cần chữ ký của các con? (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Theo đơn thư, chúng tôi hiểu là việc bán nhà này không gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất và có 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: “cha mẹ” ở đây hiện nay vẫn còn sống.

– “Cá nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng hoặc sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật”, theo Khoản 1 Điều 213 Bộ Luật Dân sự 2005.

– “Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác”, theo Khoản 1 Điều 126 Luật nhà ở 2014.

Do đó, việc cha mẹ bán nhà thuộc sở hữu của cha mẹ thì không cần phải có sự chấp thuận (ký đồng ý bán nhà) của các con.

* Trường hợp 2: Cha mẹ ở đây hiện nay chỉ có một trong hai người còn sống.

– Căn cứ theo quy định về Thừa kế của Bộ Luật Dân sự 2005 thì khi một trong hai người “cha mẹ” chết sẽ phát sinh thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, dù trường hợp nào thì căn nhà sẽ trở thành tài sản chung của người “cha hoặc mẹ” còn sống và của những người nhận thừa kế.

– Căn cứ Khoản 1 Điều 213 Bộ Luật Dân sự 2005; Khoản 1 Điều 126 Luật nhà ở 2014

Do đó, trong trường hợp những người con được hưởng một phần giá trị căn nhà (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật) thì khi người cha hoặc mẹ muốn bán hoàn toàn căn nhà thì lúc này cần phải có sự chấp thuận của những người con ấy.

Công ty luật Danh Chính

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *